دانلود مجله جوانان امروز شماره ۴۲۷ سال ۱۳۵۳

توضیحات

دانلود مجله جوانان امروز شماره ۴۲۷ سال ۱۳۵۳

۲۳.۰۹ مگابایت

۶۴ صفحه

در این شماره میخوانید:

دینامیک ملکه زیبایی

هنرپیشگان تلویزیونی در زندگی خصوصی چگونه اند؟

سفر شاه به مصر و اردن

گفتگو با مهرپویا

دو تابلوی رنگی از رضا فاضلی ، شهناز تهرانی و خواننده حسن شجاعی

و ده ها مطلب خواندنی دیگر…