دانلود مجله جوانان شماره ۴۶ مرداد ۱۳۴۶

توضیحات

دانلود مجله جوانان شماره ۴۶ مرداد ۱۳۴۶

۱۶.۹۷ مگابایت

۴۶ صفحه

در این شماره میخوانیم:

گفتگویی با پوران

بریژیت باردو

کنکور دردسر بزرگ جوانان

چیچو و فرانکو در فیلم دو زندانی سینگ سینگ

و …