خانه / دانلود / دانلود مجله ماهنامه ستاره سینما سینمای نو شماره اول آبان ۱۳۴۵
دانلود مجله ماهنامه ستاره سینما سینمای نو شماره اول آبان 1345

دانلود مجله ماهنامه ستاره سینما سینمای نو شماره اول آبان ۱۳۴۵

دانلود مجله ماهنامه ستاره سینما سینمای نو شماره اول آبان ۱۳۴۵

دانلود مجله ماهنامه ستاره سینما

۱۰۰ صفحه – ۴۲.۳۷ MB

 

در این مجله میخوانیم :

درباره مردی از گذشته (سیدنی لومت)

مای زترلینگ

بی بی اندرسون

اینگرید تولین (اوریانا فالاچی)

بازی های شبانه

سینمای فارسی

دو چشم و دو نگاه (فدریکو روسیف)

آلن کاوالیه

راهنمای فیلم (شمیم بهار)

 

نوشته های داخل جلد:

صاحب امتیاز مجله پ-گالستیان ، زیر نظر بیژن خرسند شماره اول آبان ۱۳۴۵

روی جلد اینگرید تولین آکتریس فیلم بازی های شبانه اثر مایزترلینگ

پشت جلد جین فاندا آکتریس فیلم مائده اثر روژه وادیم

(توضیح: تصویر صفحه ۱۹ مربوط به صحنه ای از فیلم بازی های شبانه با شرکت بی بی اندرسون است)

 

حرف ها: (در صفحه سوم مجله)

سینمای نو ، درچند کلمه ، در جهت تأمین نیازی بوجود آمده است

که در جوانان ما به شناخت بیشتر سینمای جدی و اصیل وجوددارد .
سینما بیش از آنچه برای سلامتی تماشاچی ما مفید با شد در این سرزمین وسیله تفنن بوده است :

آدامسی پیچیده در لعاب « رنگی سینما سکوپ » که دو ساعت لایشعر آنرا بجوند و

در خروج از سالن سینما به بیرون تف کنند … و معجزه اینجاست که در چنین وضعی و با یک چنین فیلم هائی باز عشق به سینمای صمیم و اصیل در وجود جوانان ما بیدار میشود و در جستجوی سینمای خوب ، بی تابشان می کند ، جستجوئی که سخت رقت بار است زیرا که در وضع موجود هرگز امید و احتمال آن نیست که پوینده این راه را به جائی برساند …
«سینمای نو» میکوشد تا اگر نمی تواند هدف را نزدیکتر کند، به این تلاش و جستجو صورت متشکل تر و سازنده تری ببخشد.
سینمای نو میکوشد تا واسطه ای بین سینمای خوب گذشته وحال، و خواننده خویش باشد .
گفتیم « سینمای گذشته » که لزوما تباینی با « نو » جوئی ندارد. پژوهندگان واقعی سینما در هر زمانی جویندگان راههای نو، و صاحبان افکار نو بوده اند …

دانلود مجله ماهنامه ستاره سینما سینمای نو شماره اول آبان 1345

دانلود مجله ماهنامه ستاره سینما

درباره‌ی blindowl

blindowl