آموزش وردپرس
filesell
خانه / دانلود / دانلود مجله گل آقا شماره دوم سال چهارم فروردین ۱۳۷۲
دانلود مجله گل آقا شماره دوم سال چهارم فروردین 1372

دانلود مجله گل آقا شماره دوم سال چهارم فروردین ۱۳۷۲

دانلود مجله گل آقا شماره دوم سال چهارم فروردین ۱۳۷۲

دانلود مجله گل آقا شماره دوم – ۱۶ صفحه – ۶.۲۰ MB

ماهنامه گل‌آقا
بنیان گذار: کیومرث صابری فومنی، صاحب امتیاز و مدیر مسوول: پوپک صابری فومنی،

سردبیر: گیتی صفرزاده، دبیر بخش گلنا: ریتا اصغرپور، صفحه‌آرا: مهدخت رضاخانی
اولین شماره ماهنامه گل‌آقا در مرداد ۱۳۷۰ منتشر شد، پس از تغییراتی در شکل و

محتوا از سال ۱۳۷۵، با هدف عرضه تحقیقات، نقد و آثار صاحبنظران طنز نوشتاری و

ترسیمی و پس از تعطیلی هفته‌نامه با اضافه کردن بخش سیاسی گلنا به کار خود

ادامه داد. این نشریه پس از انتشار ۱۹۵ شماره در نوروز ۸۷ به کار انتشار خود پایان داد.

اولین شماره هفته‌نامه گل‌آقا در اول آبان ۱۳۶۹ منتشر شد. هفته‌نامه گل‌آقا حاوی طنز

نوشتاری و ترسیمی با مضامین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، حاصل ذوق ده‌ها

طنزپرداز از سراسر کشور بود که در آبان ۸۱ ، کیومرث صابری فومنی، بدون ذکر دلیلی

انتشار آن را متوقف کرد. پس از درگذشت گل‌آقا اذناب و اصحاب او هر سال، یک شماره

از هفته‌نامه را به یاد او و در سالروز درگذشتش منتشر می‌کنند.

سالنامه گل‌آقا
بنیادگذار: کیومرث صابری فومنی، صاحب امتیاز و مدیرمسوول: پوپک صابری فومنی،

سردبیر: ریتا اصغرپور، مدیر هنری: امیرحسین داودی، صفحه‌بندی:

مهدخت رضاخانی، طراح گرافیک: ثنا حسین‌پور
از سال ۱۳۷۰ تاکنون ۱۶ جلد «سالنامه گل‌آقا» انتشار یافته است. سالنامه گل‌آقا کتابی

تحقیقاتی در زمینه مسائل طنز و کاریکاتور ایران و جهان است که در پایان هر سال منتشر می‌شود.

هفته‌نامه بچه‌ها گل‌آقا
بنیادگذار: کیومرث صابری فومنی، صاحب امتیاز و مدیرمسوول: پوپک صابری فومنی،

سردبیر: علی زراندوز، دبیر شورای هنری: امیرحسین داودی، آمایش:

سمیه عبدی، صفحه‌آرایی: ثنا حسین‌پور، صفحه‌بندی: مهدخت رضاخانی
اولین هفته‌نامه طنز بچه‌های ایران در آغاز یک صفحه از هفته‌نامه گل‌آقا بود.

انتشار آن از فروردین ۱۳۷۵ به شکل ویژه‌نامه آغاز شد و تا ۱۴ شماره به ضمیمه

هفته‌نامه ادامه یافت.

 

دانلود مجله گل آقا شماره دوم سال چهارم فروردین 1372

دانلود مجله گل آقا شماره دوم

filesell

درباره ی blindowl

blindowl