دانلود کتاب دلارام نوشته حسینقلی مستعان

توضیحات

دانلود کتاب دلارام نوشته حسینقلی مستعان

۱.۶۳ مگابایت

۸۲ صفحه

اسکن شده از روی نسخه اصلی

ابتدای داستان:

چند الاغ مفلوک حامل چند زن و بچۀ آفتاب خورده وخسته از گردنۀ پس قلعه بالا میروند. آفتاب سوزان در آسمان پیش می آید. در آخرین چشم انداز افق دورنمای حزن انگیز تهران را در چیزی تیره شبیه به غبار یا مه ناپدید میکند و بالای گردنه چندقدم بالاتر از گورستان سایۀ آن تک درخت کهن سال کم شاخ و برگ را از روی زمین سنگلاخ و پست و بلند بر میگیرد. اینجا که جای اقامت نیست باید برخواست و به نقاط سایه دار خنک و با صفا رفت. از کنار تنۀ درخت از روی یک سنگ بزرگ موجودی بر میخیزد الاغ سواران را که از جلوش میگذرند نگاه میکند. آهی میکشد و رو به بالا راه می افتد. جوانیست بیست ساله پایش بی جوراب در گیوه های پاره بر شلوار رنگ رفته اش وصله دار و چین خورده …