توضیحات

دانلود کتاب صوتی قدیمی لی لی لی لی حوضک-انتشار ۱۳۵۱

۱۲ دقیقه

۵.۸۱ مگابایت

نوشته م.آزاد با صدای :

نیکو خردمند: قصه گو

پروین چهره نگار: مرغ

شیوا گورانی: جوجه

رضا بابک: خروس

علی اصغر عسکریان: زاغ

پیروز چهره نگار: غاز

ثریا قاسمی: گربه

بهزاد فراهانی: بز

موسیقی متن : شیدا قرچه داغی

تهیه شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان