توضیحات

دانلود کتاب قاتلی با ابروهای لنگه بلنگه نوشته پرویز قاضی سعید

۱۳۱ صفحه – انتشار سال ۱۳۴۵ – ۸.۹۶ مگابایت

ابتدای داستان :

پنجره باز بود و باد پرده های سپید توری را ببازی گرفته بود. رقص پرده سپید ،در تاریکی شب، چون هیاکل اشباح ناشناسی بنظر می رسید. شبح، از روی تراس، آهسته و آرام بپنجره نزدیک شد. بپاهایش به جای کفش چند لا نمد دیده میشد و از برجستگی جیب کتش بخوبی معلوم بود که یک سلاح گرم در جیب دارد …