دانلود کتاب مجموعه آثار علی حاتمی دو جلد چاپ اول ۱۳۷۶

توضیحات

دانلود کتاب مجموعه آثار علی حاتمی در دو جلد

چاپ اول ۱۳۷۶

جلد اول ۱۱.۱۳ مگابایت – ۷۲۹ صفحه

جلد دوم ۱۰.۹۵ مگابایت – ۶۴۳ صفحه

طرح جلد آیدین آغداشلو

فیلمنامه های سینمایی و تلویزیونی ، نمایشنامه ها و آثار اجرا نشده

در جلد اول میخوانیم:

چل گیس، حریر و ماهیگیر، جنگل، حسن کچل، ملک خورشید، طوقی، بابا شمل، قلندر، خواستگار، ستارخان، سلطان و کنیزک، خلیفه و اعرابی، قاضی و زن جوحی، پیر چنگی، طوطی و بازرگان، صوفی، سلطان صاحبقران، سوته دلان، شراب سازان، فوتبال، بیمارستان عشق

در جلد دوم میخوانیم:

حاجی واشنگتن، کمال الملک، جعفرخان از فرنگ برگشته، هزاردستان، مادر، دلشدگان، به اتفاق بانو، جهان پهلوان تختی، خانه آرزو، خسرو خوبان، ملکه های برفی، آخرین پیامبر